Vés al contingut

Construïm un braç hidràulic

ISSN
Nº22 – ISSN 2564-906X
Expositor
Col·legi Santa Anna
Professorat i email
Rosana Tomàs - rosana@cstanna.org
Temàtica
Tecnologia
Nivell educatiu
Primària
Descripció

La construcció d’un braç hidràulic amb xeringues per ajudar a entendre, de forma pràctica, les propietats mecàniques dels fluids: podem veure que la força i la pressió poden originar moviments en els cossos, demostrant així que no sempre es necessari un motor per generar moviment. Aquest experiment tracta principalment dos temes de la física: la hidràulica i la teoria de Pascal. • Teoria de Pascal: Tota pressió exercida en un fluid, s’escamparà sobre tot aquest fluid de manera uniforme, és a dir, sobre tot el volum del fluid i en totes direccions. • Hidràulica: Rama de la física que estudia les propietats mecàniques dels fluids. Així podem demostrar que la pressió exercida a un líquid o fluid en repòs, dins d’un recipient, es transmetrà sense cap alteració a qualsevol punt del fluid, essent la mateixa pressió en totes direccions i actuarà a través de forces perpendiculars a les parets de les xeringues i tubs que interactua aquest fluid. La realització d’aquest braç hidràulic ha fet que els alumnes treballessin tant el principi de Pascal i Arquímedes, però alhora han vist com treballar els diferents materials per una correcta elaboració d’aquest projecte de tecnologia.

Material
  • Fusta: necessari per fer totes les parts en que consisteix el nostre braç hidràulic.
  • Cargols, abraçadores i varetes de ferro: necessaris per ajuntar les peces de fusta i que pugui haver moviment entre elles sense desunir-se
  • Xeringues i tub de PVC: essencials per a que s’origini i es transmeti la pressió i que el braç hidràulic funcioni
  • Aigua: fluid utilitzat en el nostre cas (si utilitzéssim un fluid més dens, es podria comprovar que es pot fer moure el braç exercint menys pressió)