Vés al contingut

Espai de Ciència Infantil 0-6

ISSN
Nº39 – ISSN 2564-906X
Expositor
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
Professorat i email
David Aguilar Camaño - daguilar@didesp.udl.cat
Temàtica
Biologia
Geologia
Física
Química
Tecnologia
Nivell educatiu
Infantil
Descripció

Tots els infants tenen curiositat per conèixer i entendre l’entorn que els envolta d’una manera innata. Per poder ajudar-los a descobrir i a satisfer aquesta curiositat, és molt important atansar el pensament científic als infants. El treball i el pensament científic ens permeten fer una mirada diferent al món. Els museus o espais de ciència dirigits a l’etapa d’Educació Infantil són àmbits educatius informals que ajuden a completar l’educació formal i permeten elaborar, a través del plantejament d’uns objectius educatius, un conjunt de coneixements i habilitats científiques que conformen l’esmentat pensament científic. Els espais de ciència són especialment útils quan es permet que els seus visitants s’impliquin o interaccionin, en grup o individualment, de forma lliure amb els materials o activitats que allí troben per tal d’obtenir informació, descobrir noves idees, plantejar-se qüestions, comparar i extreure conclusions que els permetin generar aprenentatges. En aquests centres de ciència transformadors, els protagonistes són els infants; els adults adopten un rol d’acompanyant, de guia i provocador de reptes que poden ajudar a fer més productiva la visita dels infants. Tot i que s’ha demostrat l’èxit i la capacitat transformadora dels museus o espais de ciència interactius dedicats a nens i nenes entre 0 i 6 anys, a dia d’avui, existeix una important mancança d’aquests espais arreu del món. Per això, els estudiants de 2n curs del Grau d’Educació Infantil en Gestions Creatives, proposem donar un impuls als espais de ciència mitjançant el disseny i desenvolupament del primer “Espai de Ciències 0-6 anys” a Lleida que estrenaran durant la jornada de Ciència al Carrer. Durant aquest dia, els infants podran descobrir, experimentar i investigar tot un conjunt d’aspectes científics que el ajudarà a entendre millor el món on vivim.
Rampes, palanques, elasticitat, magnetisme, minerals, gravetat, electricitat, etc. són algunes de les temàtiques que formen part d’aquest nou espai de ciències.

Material

Atès que l’espai de ciència infantil conté moltes propostes diferents, els materials utilitzats són molt diversos.
En tot moment, s’ha procurat utilitzar materials econòmics i de reciclatge però sense oblidar mai l’estètica i la bona presència.
Es podrà trobar palets i taulells de fusta, recipients de plàstic, suro, utensilis quotidians, etc.