Vés al contingut

Fem pintura amb pigments minerals!

ISSN
Nº46 – ISSN 2564-906X
Expositor
Institut Maria
Professorat i email
Xavier Martí Ausejo - xmarti@xtec.cat
Temàtica
Geologia
Nivell educatiu
Secundària en general
Descripció

Què són? Els pigments minerals són aquells que s’obtenen a partir de determinats minerals quan s’aconsegueix reduir-los a una pols molt fina. Aquests minerals s’anomenen minerals pictòrics. Com s’obtenen? Depenent de la duresa del mineral caldrà utilitzar unes o altres eines. – En minerals molt tous tan sols ens caldrà gratar-los amb l’ajuda, per exemple, d’una llima. – Si són més durs, caldrà utilitzar una escarpa i un morter. Els millors morters són els d’àgata (varietat del quars). També van bé els de vidre. Els de ceràmica poden quedar tenyits i/o ratllats. – En ocasions, el mineral del qual volem extraure la seva pols està barrejat amb d’altres i caldrà anar amb molta cura per obtenir el pigment. Finalment, la pols obtinguda es guarda en pots. Quins minerals? Alguns són molt comuns i relativament fàcils de trobar. Els pigments obtinguts a partir dels minerals pictòrics més abundants són els que la humanitat ha utilitzat, ja des de les primeres pintures rupestres, fins a ben entrat el segle XIX, quan es van començar a desenvolupar i utilitzar els pigments sintètics derivats del petroli. Normalment les escombreres d’antigues mines avui abandonades són el millor lloc per trobar-los. Podeu consultar-ho aquí: http://www.minercat.com/mineratlas/ A continuació hi ha la llista en ordre d’abundància i/o facilitat de recol•lecció dels principals minerals pictòrics: – Hematites (Fe2O3): la pols obtinguda és d’un color ocre-vermellosa (vermell cirera). Cal tenir present que l’Hematites es presenta en tres formes: compacta, terrosa (de duresa molt baixa) i “oligist” (cristalls brillants i laminars) que no sempre són de color vermell. – Limonita (Barreja d’òxids de ferro): Goethita (FeO [OH]), lepidocrocita (FeO[OH]) i hematites (Fe2O3). La pols obtinguda és d’un color ocre groguenca (color cafè). – Malaquita (Cu2 [OH]2 CO3): la pols obtinguda és d’un color verd pàl·lid (anomenat verd “malaquita”). – Atzurita (Cu3 [CO3 ]2 [OH]2): la pols obtinguda és d’un color blau cel molt suau (anomenat blau “d’atzurita”). – Pirolusita (MnO2): la pols obtinguda és d’un color negra. – Cinabri (HgS): la pols obtinguda és d’un color vermell carmí (vermell “cinabri” o vermelló). Hi ha pocs jaciments al món. Un dels més abundants es troba a la franja pirítica ibèrica (Almadén).

Material
  • Minerals
  • Morters
  • Pinzells
  • Espàtules
  • Paletes de plàstic
  • Suports de fusta
  • Ous