Vés al contingut

Gravat electrolític

ISSN
Nº13 – ISSN 2564-906X
Expositor
Col·legi Maristes Montserrat
Professorat i email
Andreu Arbó Trabado - aarbo@xtec.cat
Temàtica
Tecnologia
Nivell educatiu
Secundària en general
Descripció
  • Què volem fer?

Fer un gravat fent ús de l’electricitat (en el cas de la ciència al carrer farem una placa commemorant la diada).

  • Com ho fem?

Connecta un pol del transformador (una pinça) a la placa metàl·lica. Connecta ara al corrent el transformador (ha d’estar a 15V aproximadament). Amb l’altre pol (l’altra pinça) podràs dibuixar sobre aquesta placa si la vas tocant amb petits punts (tocant la placa i deixant-la de tocar successivament). Precaució! – Fes servir guants: tot i ser pocs vols evitaràs perills. – Posat unes ulleres de protecció: el contacte dels dos pols produeix guspires, millor evitar perills. – Fes servir totes les mesures necessàries per una pràctica elèctrica.

  • Perquè passa?

A partir de 9V, la conducció de l’electricitat en una placa elèctrica de forma espontània provoca un curtcircuit en la mateixa placa elèctrica. Aquest augment de cop de la intensitat provoca una potència tant gran que deixa marca a la placa de ferro.

Material
  • Placa de metall (si pot ser de coure o ferro)
  • Transformador per tenir corrent continua a 15V (mínim)
  • Pinces elèctriques.