Vés al contingut

Tinció de flors

ISSN
Nº70 – ISSN 2564-906X
Expositor
Institut Canigó
Professorat i email
Carlos Muniesa Lajara - cmunies2@xtec.cat
Temàtica
Química
Nivell educatiu
Secundària en general
Descripció

Per aquest experiment s’han emprat flors del gènere Anacyclus. L’absorció s’ha assajat amb el següents tints: blau de metilè, eosina, safranina i Sudan III. En primer lloc , es van classificar els tints segons la polaritat. Per aquest motiu es van afegir 4 gotes d’una dissolució en etanol 1% (m/m) a tubs d’assaig que contenien 4 mL d’oli i altres 4 mL d’aigua.

Com es pot observar a la fotografia de la dreta, el blau de metilè (A) i la safranina (C) es dissolen millor en aigua (polars). D’altra banda que el Sudan III (D) es dissol millor en oli (apolar). Finalment l’eosina (B) es dissol en l’oli i en l’aigua (amfipàtica).

Per esbrinar quin tipus de tint s’absorbirà més es preparen 4 dissolucions amb 10 mL d’aigua i 10 gotes de les dissolucions de colorants. Els resultats obtinguts en la prova prèvia indiquen que l’eosina (amfipàtica) és el tint que més s’absorbia.

Material
 • Gradeta
 • 4 tubs d’assaig
 • Oli
 • Aigua

Tints

 • Safranina
 • Blau de metilè
 • Eosina
 • Sudan
   
 • Flors
 • Anacyclus