Vés al contingut

Bases de la gimcana

  • Els centres educatius que s'han inscrit a Ciència al Carrer, bé per presentar experiències, bé com a visitants, rebran la setmana prèvia un paquet amb la joguina científica que serà l'obsequi per haver aconseguit els cinc reptes de la gimcana.

  • L'alumnat que no està presentant experiències o que simplement assisteix a la fira com a visitant haurà de fer el recorregut per cinc de les parades que exponen experiències, triades a l'atzar i resoldre el repte plantejat per l'expositor. Un cop aconseguits els cinc reptes el docent encarregat lliurarà la joguina a l'alumne/a.

  • Les cinc parades que ha de visitar l'alumne o grup d'alumnes per participar a la gimcana s'assignaran via on line un cop fetes les inscripcions.

El Premi: El virolet rodó o Tippe top

Entre tots els virolets hi ha un de més curiós, tant que no és una baldufa, ja que no té la part de baix en punxa sinó arrodonida. Es diu Tippe top o baldufa de Thomson.

Quan el Tippe top gira a suficient velocitat amb al part esfèrica a baix, a poc a poc comença a inclinar-se fins que el palet toca a terra, el virolet se capgira i continua girant amb la part esfèrica en la part de dalt. Quan la velocitat angular decreix, el virolet tomba.

Aquest comportament del Tippe top resulta desconcertant ja que, quan es capgira recolzant-se en el palet, és evident que el seu centre de masses es troba més amunt que quan gira en la posició inicial (la normal per les baldufes) i, per tant, la seva energia potencial gravitatòria és més gran i tots saben que els sistemes tendeixen a les situacions de mínima energia.

L’explicació de per què es capgira està relacionada amb dos aspectes que tenen a veure amb la forma arrodonida del Tippe top: el fregament continu de l’esfera amb el terra sobre la que gira i el fet que, en inclinar-se una mica, el seu centre de gravetat s’aixeca en lloc de baixar, com ho fa en les baldufes tradicionals. De fet, aquest comportament no és exclusiu del virolet rodó. Els ous durs i moltes pedres arrodonides de riu es fiquen drets en fer-los girar, i també els balons de rugby.