Vés al contingut
2
Guindàvols_1
Llista experiències sense contingut
"- Projectes programats amb Micro:bit, - Minisatèl·lit CanSat - Circuit pneumàtic classificador de materials - Classificador d'objectes per color - Caixa de seguretat - Control d'estacionament d'un aparcament - Control del joc PacMan amb joystick - Constr